fbpx

נהלי ביטול והרשמה

נוהל ביטול הרשמה לקורסים ביחידה 

מועד קבלת בקשת הביטול

גובה הקיזוז

עד שבועיים לפני תחילת הקורס*

דמי טיפול מנהלי בסך 100 ש"ח 

במהלך השבועיים לפני תחילת הקורס*

אין החזר על המקדמה

לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של מפגש אחד +10% משכר הלימוד

לאחר שני מפגשים

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד

מהמפגש השלישי ואילך 

אין החזר כספי

  

נוהל ביטול הרשמה מכינות בצלאל 

מועד קבלת בקשת הביטול

גובה הקיזוז

עד שישה שבועות לפני תחילת המכינה*

דמי טיפול מנהלי בסך 180 ש"ח 

במהלך ששת השבועות לתחילת המכינה

אין החזר על המקדמה

לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של מפגש אחד +10% משכר הלימוד

לאחר שני מפגשים

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד

לאחר שלושה מפגשים 

ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד

 לאחר ארבעה מפגשים או יותראין החזר כספי 

 

 

 

נוהל ביטול הרשמה ללימודי תעודה: עיצוב פנים/עיצוב קרמי/ השלמת 300 שעות באומנות

מועד קבלת בקשת הביטול

גובה הקיזוז

עד 6 שבועות לפני תחילת התוכנית

דמי טיפול מנהלי בסך 250 ש"ח

במהלך ששת השבועות לפני תחילת התוכנית

אין החזר על המקדמה

בשבוע הראשון ללימודים

ערך יחסי של שבוע אחד + 10% משכר הלימוד

בשבוע השני ללימודים

ערך יחסי של שבועיים + 10% משכר הלימוד

בשבוע השלישי ללימודים

ערך יחסי של שלושה שבועות + 10% משכר הלימוד

בשבוע הרביעי ללימודים

ערך יחסי של ארבעה שבועות + 20% משכר הלימוד

בשבוע החמישי ללימודים

ערך יחסי של חמישה שבועות + 20% משכר הלימוד

מהשבוע השישי ללימודים ואילך

אין החזר כספי
  


דגשים והערות
 

ביטול השתתפות

 1. בקשת ביטול ההרשמה / ההשתתפות בקורס תוגש בטופס באתר בלבד . לא יתקבלו הודעות טלפוניות ו/או הודעות בדואר האלקטרוני שלא התקבלו באמצעות הטופס באתר.
 2. למען הסר ספק מועד פתיחת הקורס הינו היום בו נערך השיעור הראשון ללימודים, אף אם התלמיד לא נכח בו. 
 3. המועד הקובע הנו מועד קבלת אישור הבקשה על- ידי המשרד במייל חוזר.
 4. גובה הקיזוז המינימלי יהיה דמי הטיפול המנהלי. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה של ביטול ביוזמת התלמיד.
 5. העדר נוכחות התלמיד בשיעורים לא ישמש ראיה למועד הפסקת הלימודים ו/או לחישוב גובה דמי ההחזר.
 6. דמי ההחזר, במידה וישנם, מחושבים לפי מספר השיעורים שהתקיימו בפועל, עד לקבלת האישור על הפסקת הלימודים ממשרדי היחידה.
 7. סוג נוהל הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על-פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס, ולא על-פי הסכום ששולם בפועל.
 8. בקורסים הכוללים פחות מ- 12 מפגשים, המועד האחרון לביטול הנו על-פי הטבלה שלעיל או עד שחלף חצי מזמן הקורס –הנמוך מבין השניים.
 9. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 21 יום לכל הפחות יש לפנות מידית למשרד בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
 10. בקורסים בהם יש ועדת קבלה, שכר הלימוד ישולם מיד לאחר אישור ועדת הקבלה.
 11. ההחזר לתלמיד, במידה וקיים, יתבצע באותו אופן בו שילם עבור הקורס ולוקח עד 14 ימי עסקים.

לתמיכה: ex.office@bezalel.ac.il

נהלי היחידה

 1. חיסורים – החיסורים הינם באחריות הסטודנט.ית. היחידה ללימודי חוץ והמשך בצלאל והמרצים לא מתחייבים לאפשר השלמת שיעורים בזמן הקורס, בקורסים ו/או במועדים אחרים.
 2. באחריות הסטודנט.ית להשלים את כל התכנים שנלמדו בכיתה, לרבות מטלות, אם החסיר.ה מפגש מסיבה כלשהיא.
 3. שעה אקדמית הינה 45 דק' מתוך שעת השיעור בפועל..
 4. מתן תעודות- תעודות ימסרו בקורסים ובתוכניות שלהלן: UXUI/ מסלול תוכנות גרפיות/ יסודות הצורפות/ השלמת 300 שעות באומנות/ לימודי תעודה עיצוב קרמי/ לימודי תעודה עיצוב פנים בלבד.
 5. סטודנט.ית שלא נכח.ה בשיעור האחרון יוכל/תוכל לאסוף התעודה, בתיאום מראש, ממשרדי היחידה אשר ממוקמים בבית הנסן, גדליהו אלון 14, ירושלים.
 6. בכדי להיות זכאי לתעודה על הסטודנט.ית להשלים כל המטלות בתכניות בהן נדרש.ה במטלות, לעמוד במכסת הנוכחות ולהסדיר התשלום במלואו.
 7. הסטודנט.ית בכל הקורסים שלא צוינו לעיל יוכלו לקבל אישור לימודים. יש לפנות במייל למשרדי היחידה : ex.office@bezalel.ac.il, תוך ציון שם מלא ות.ז. האישור יישלח במייל חוזר.

קשר עם הסטודנט.ית

אנו ביחידה ללימודי חוץ והמשך בצלאל מעוניינים לקיים תקשורת תקינה ורציפה עם הסטודנט.ית. בין אם מדובר על הודעה דחופה כגון דחייה/ ביטול שיעור ובין אם מדובר על פתיחת הקורס, סדנאות אומן, תערוכות וכל הודעה שהיא.

הודעות לסטודנט.ית יימסרו דרך המייל בלבד. באחריות הסטודנט.ית לוודא כי כתובת המייל שלו.ה מעודכנת במשרדי היחידה ללימודי חוץ והמשך בצלאל.

אי-פתיחת קורס או תוכנית לימודים
היחידה ללימודי חוץ והמשך שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה. 

שינויים בלתי-צפויים 
שינויים בלתי צפויים במועדי המפגשים עלולים לחול  עקב אילוצים בלתי-צפויים. כמו כן, עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה.

קורונה
התפרצות נגיף הקורונה ואי הוודאות שמתלווה לתקופה זו, דורשת מאתנו לעשות התאמות על- מנת לשמור בראש ובראשונה על בריאותכם ולאפשר מהלך לימודים תקין.

הלימודים ביחידה ללימודי חוץ והמשך בצלאל מתנהלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת.

בנוסף, יתכן כי חלק מתוכניות הלימודים יועברו ללמידה מרחוק או יפוצלו לתקופת זמן ארוכה יותר.

במידה ותתקבל ההחלטה על כך, אנו נעשה זאת מתוך מחויבות לאיכות הוראה הגבוהה ביותר, כמו תמיד.

תוכניות וקורסים שיועברו במסגרת למידה מרחוק יחשבו כשיעורים מן המניין.

תוכניות וקורסים שלא יהיה ניתן להעבירם במסגרת למידה מרחוק יחודשו עם מתן ההנחיה מהרשויות השונות ,לחזור למפגשים פרונטליים כסדרם ובמלואם.

יובהר כי מעבר ללמידה מרחוק/ עצירת השיעורים עד להוראה על התחדשותם, איננו מהווה עילה לביטול וכי נהלי הביטול וההרשמה המובאים לעיל חלים גם במקרים אלו, ללא כל שינוי.

כללי  התנהגות:

 1. יש לשמור על ניקיון והציוד בכיתות הלימוד.
 2. אין לעשן ו/או לשתות משקאות אלכוהוליים בשטח הכיתות אלא רק במקום בו ישנו שלט המותיר זאת.

הירשמו לעדכונים

הירשמו לרשימת התפוצה של בצלאל לימודי חוץ והמשך, לקבלת חדשות, עדכונים והצעות ייחודיות למנויי הניוזלטר שלנו